Snjezana    Roncevic, prof.

              znanstveni  radovi

 
bullet

home

bullet

životopis

bullet

znanstveni radovi

bullet

znanstveni i stručni skupovi

 
bullet

Rončević S.:"O povijesti srednjovijekovne glazbe grada Zadra" , Živa baština, Zadar, Visoka učiteljska škola, 2002., str. 105. - 119.

bullet

Rončević S."Teorijski pristup problemu estetskog doživljaja glazbene nastave", Zbornik radova (2), Visoka učiteljska škola, 2002., str 75. - 80.

bullet

Novosel I. , Rončević S., Prskalo I. : "Utjecaj učitelja/ odgojitelja na kvalitetan razvoj djece i mladih", Zadar, stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2003. , str. 181.-191.

bullet

Ercegovac- Jagnjić G., Rončević S. :"Važnost kontinuiranosti nastave glazbene kulture u osnovnim i srednjim školama sa studijima razredne nastave i predškolskog odgoja", Dijete ,odgajatelj i učitelj, Zadar, stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2004. str 279. - 290.