Snjezana    Roncevic, prof.

                  curriculum  vitae 

 
bullet

home

bullet

životopis

bullet

znanstveni radovi

bullet

znanstveni i stručni skupovi

 

Rođena sam 27.12.1964. godine u Zadru. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja odlazim u Sarajevo gdje upisujem Glazbenu akademiju - teoretski odjel.

Nakon trogodišnjeg studija i diplomiranja na temi "Početci i razvoj muzičkog života u Zadru", te nakon još jedne godine studiranja, znači četverogodišnjeg studija i diplomiranja na temi "Stavovi i interesi mladih prema sadržajima iz estetske grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi", vraćam se u Zadar.

Od povratka 1987. godine u Zadar, aktivno se uključujem u sve aktivnosti vezane za organizaciju glazbenog života u gradu: sudjelovanje u pjevačkom društvu "Petar Zoranić" i djevojačkom zboru "B. Bersa", pisanje glazbene kritike za Muzičke večeri u Donatu ( kao dopisnik "Slobodne Dalmacije"), sudjelovanje u organizaciji koncerata, Međunarodnih festivala zborova i susretima dalmatinskih klapa.

Školske godine 1987./88. počinjem raditi na srednjoškolskom centru "Juraj Baraković" na poslovima profesora glazbene kulture i sviranja u tadašnjim usmjerenjima, a posebno usmjerenju suradnici u nastavi. Paralelno radila sam i na glazbenoj školi "Blagoje Bersa" gdje sam predavala solfeggio i mali zbor.

Od 1989. započinjem raditi kao vanjski suradnik za predmet sviranje na Filozofskom fakultetu u Zadru pri tadašnjem Zavodu za razrednu nastavu i predškolski odgoj, a od 1.12.1995. u stalnom sam radnom odnosu kao stručni suradnik za predmet sviranje pri istom zavodu.

Zavod za razrednu nastavu i predškolski odgoj transformirao se  akademske godine 1999./2000. u samostalnu Visoku učiteljsku školu Zadar.Nakon prijave na natječaj objavljen 25.5.1999. u dnevnim novinama "Slobodna Dalmacija" pod naslovom - za ponovni izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača za nastavno područje humanističkih znanosti, polje znanosti o umjetnosti, grana 6.05.04 muzikologija, za predmet- Sviranje, izabrana sam 16.prosinca 1999. u zvanje predavača za predmet Sviranje.

Od tada radin kao predavač za predmet Sviranje na Visokoj učiteljskoj školi Zadar.

Osnutkom Sveučilišta u Zadru, Visoka učiteljska škola u Zadru transformira se u stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece na kojem nastavljam raditi kao predavač na predmetu sviranje.

Živim i radim u Zadru. Udana sam i imam troje djece.