Violeta Valjan Vukic, prof.

                                         kolegiji

 
   

      OPĆA PEDAGOGIJA

             Literatura:

  Obvezna :

-         Bratanić, M.(1993),Mikropedagogija ,Interakcijsko-komunikacijski

    aspekt odgoja ,Zagreb : Školska knjiga

-         Gisecke , H.(1993),Uvod u pedagogiju,Zagreb: Educa

-         Vukasović, A.(2001),Pedagogija,Zagreb: Hrvatski katolički zbor „MI“

Dopunska :

-    Gudjons,H.(1994),Pedagogija:temeljna znanja,Zagreb:Educa

     (odabrana poglavlja)

     -    Mialaret ,G.(1989), Uvod u edukacijske znanosti,I i  II poglavlje,

Zagreb: Školske novine

     -    Mijatović,A./ur./(1999),Osnove suvremene pedagogije,Zagreb :

Hrvatski pedagoško-književni zbor (odabrana poglavlja)

      OBITELJSKA PEDAGOGIJA  I - seminar

             Literatura:

Obvezna

- Maleš,D. : Afirmacija roditeljstva.U: Nacionalna obiteljska politika, Državni

  zavod za zaštitu obitelji, Zagreb,2003. , str. 275 -302.

- Rosić,V.,Zloković,J. : Prilozi obiteljskoj pedagogiji,Graftrade ,Rijeka ,2002.

Dopunska

-Biti roditelj, Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i

 mladeži,Zagreb,2003.

- Buljan,G. : Odgajam li dobro svoje dijete ? , Ljevak,  Zagreb, 2004.

- Raboteg-Šarić,Z. ,Sakoman,S., Brajša-Žganec,A. : Stilovi roditeljskog  odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih,Društvena istraživanja, 58-59,2002.

      OBITELJSKA PEDAGOGIJA  II - seminar

         Literatura:

Obvezna

- Bilić,V.,Zloković,J. :  Fenomen maltretiranja djece: prepoznavanje i oblici pomoći obitelji i školi, Ljevak,Zagreb,2004.

 - Rosić,V.,Zloković,J. : Prilozi obiteljskoj pedagogiji,Graftrade ,Rijeka

 Dopunska:

  -  Bouillet,D.,Bračić-Ružić,D.,Zrinšćak,S.,  : Neki aspekti zaštite obitelji  u RH s obzirom na europski kontekst , Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži,Zagreb,2002.

               -  Obitelj u suvremenom društvu,: Zbornik radova, Državni zavod za

                  zaštitu obitelji,materinstva i mladeži,Zagreb,1999.

 
bullet

home

bullet

životopis     

bullet

radovi

bullet

znanstveni i stručni skupovi

bullet

kolegiji