Violeta Valjan Vukic, prof.

                                         zivotopis

 
 

Datum rođenja – 12.travnja 1973.

Mjesto rođenja (općina/grad; županija, država) – Travnik, BiH

Zvanje; znanstveni status – asistent

Zaduženje na Odjelu (predmet) – Opća pedagogija,Obiteljska pedagogija-vježbe

Rođena  12.travnja 1973.godine u Travniku, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu  završila   u Travniku. Diplomirala  na Filozofskom fakultetu u Zadru 1998.godine na studijskoj grupi Pedagogija. Od 2000.godine radila kao odgojitelj u Srednjoškolskom đačkom domu Zadar, kao pedagog- stručni suradnik u Osnovnoj školi Šime Budinića u Zadru,Srednjoj školi Bartula Kašića u Pagu, Dječjem vrtiću Radost u Zadru.Položen stručni ispit pri Zavodu za školstvo RH.Od 2006.godine asistent na Stručnom odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece. Kao asistent na  Odsjeku za predškolski odgoj Stručnog odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece izvodi nastavu iz kolegija Opća pedagogija i Obiteljska pedagogija-vježbe.

Upisan poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer Kurikulum suvremenog odgoja i škole.

 
 
bullet

home

bullet

životopis     

bullet

radovi

bullet

znanstveni i stručni skupovi

bullet

kolegiji

bullet

ostalo